GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

Zero i jeden, czyli nauczanie reprezentacji danych

Włodzimierz Gajda

Spis treści

 1. 1. Program Reprezentacja
 2. 2. Rodzaje zadań
 3. 3. Liczby całkowite
  1. 3.1 Zamiana dziesiętnych liczb dodatnich na 8 bitowe liczby binarne
  2. 3.2 Zamiana dziesiętnych liczb ujemnych na 8 bitowe liczby binarne w reprezentacji uzupełnienie do dwóch
  3. 3.3 Zamiana 8 bitowych liczb binarnych na dodatnie liczby całkowite w systemie dziesiętnym
  4. 3.4 Zamiana 8 bitowych liczb binarnych w reprezentacji uzupełnienie do dwóch na dziesiętne liczby całkowite
  5. 3.5 Zamiana liczb dziesiętnych na szesnastkowe
  6. 3.6 Zamiana ujemnych liczb dziesiętnych na liczby szesnastkowe (w reprezentacji uzupełnienie do dwóch)
  7. 3.7 Zamiana liczb szesnastkowych na liczby dziesiętne
  8. 3.8 Zamiana liczb szesnastkowych w reprezentacji uzupełnienie do dwóch na liczby dziesiętne
 4. 4. Działania na liczbach całkowitych
  1. 4.1 Dodawanie liczb binarnych ośmiobitowych
  2. 4.2 Mnożenie liczb binarnych ośmiobitowych
 5. 5. Liczby stało i zmiennopozycyjne
  1. 5.1 Zamiana liczb dziesiętnych na szesnastobitowe liczby stałopozycyjne zapisane w systemie szesnastkowym
  2. 5.2 Zamiana szesnastobitowych liczb stałopozycyjnych (zapisanych w systemie szesnastkowym) na liczby dziesiętne
  3. 5.3 Zamiana liczb dziesiętnych na szesnastobitowe liczby zmiennopozycyjne zapisane w systemie szesnastkowym
  4. 5.4 Zamiana szesnastobitowych liczb zmiennopozycyjnych (zapisanych systemem szesnastkowym) na liczby dziesiętne
 6. 6. Napisy
  1. 6.1 Napisy zawierające kodowanie polskich znaków w standardzie Win1250
  2. 6.2 Napisy zawierające kodowanie polskich znaków w standardzie ISO8859-2
 7. 7. Reprezentacja obrazu
 8. 8. Reprezentacja dźwięku
 9. 9. Literatura

Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0