GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

1 2 3 4 5 6 7


Funkcje file(), count(), explode(), trim(), czyli krojenie plików tekstowych w PHP

Włodzimierz Gajda

2. Funkcja count()

Funkcja count() zwraca jako wynik liczbę elementów tablicy. Instrukcja:

$mojplik = file('warzywa.txt');
echo count($mojplik);

wydrukuje na ekranie liczbę elementów tablicy $mojplik, równą liczbie wierszy pliku warzywa.txt.


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0


1 2 3 4 5 6 7