GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

1 2 3 4 5 6 7


Funkcje file(), count(), explode(), trim(), czyli krojenie plików tekstowych w PHP

Włodzimierz Gajda

6. Przetwarzanie pliku tekstowego wiersz po wierszu

Oto przykład demonstrujący przetwarzanie pliku tekstowego linia po linii. Na ekranie drukujemy kolejno wszystkie linie pliku tekstowego warzywa.txt. Każdą linię poprzedzamy numerem.

6.1 Przykład 2

<?php
$plk   = file('warzywa.txt');
$tmpcount = count($plk);
for ($i = 0; $i < $tmpcount; $i++) {
  echo $i;
  echo ' ';
  echo trim($plk[$i]);
  echo '<br />';
  echo "\n";
}
?>

Jeśli w pliku znajdują się wyrazy:

FASOLA
CEBULA
GROCH
KAPUSTA
POMIDOR
SELER
POR

to wynikiem działania skryptu z przykładu 2 będzie wydruk:

0 FASOLA<br />
1 CEBULA<br />
2 GROCH<br />
3 KAPUSTA<br />
4 POMIDOR<br />
5 SELER<br />
6 POR<br />

Należy zwrócić uwagę na użycie funkcji trim() oraz wydruk znaku złamania wiersza "\n".

6.2 Przykład 3

Kilka instrukcji echo występujących w przykładzie 2:

echo $i;
echo ' ';
echo trim($plk[$i]);
echo '<br />';
echo "\n";

możemy zastąpić jedną instrukcją:

echo $i . ' ' . trim($plk[$i]) .
  '<br />' . "\n";

Operator . (kropka) w języku PHP łączy napisy. Przykład drugi przyjmie wówczas postać:

<?php
$plk   = file('warzywa.txt');
$tmpcount = count($plk);
for ($i = 0; $i < $tmpcount; $i++) {
  echo $i . ' ' . trim($plk[$i]) .
     '<br />' . "\n";
}
?>

Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0


1 2 3 4 5 6 7