GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

1 2 3 4 5 6 7


Funkcje file(), count(), explode(), trim(), czyli krojenie plików tekstowych w PHP

Włodzimierz Gajda

7. „Krojenie” pliku tekstowego

7.1 Przykład 4

Plik tekstowy slownik.txt o zawartości:

pies:dog
kot:cat
lis:fox
sowa:owl
krowa:cow
ptak:bird
wilk:wolf
sroka:magpie
kura:hen
prosiak:pig

przetwarzamy linia po linii. Każdą linijkę kroimy znakiem dwukropka, po czym drukujemy na ekranie w postaci:

PL: pies<br />EN: dog<br /><br />
PL: kot<br />EN: cat<br /><br />
PL: lis<br />EN: fox<br /><br />
PL: sowa<br />EN: owl<br /><br />
PL: krowa<br />EN: cow<br /><br />
PL: ptak<br />EN: bird<br /><br />
PL: wilk<br />EN: wolf<br /><br />
PL: sroka<br />EN: magpie<br /><br />
PL: kura<br />EN: hen<br /><br />
PL: prosiak<br />EN: pig<br /><br />
<?php
$p = file('slownik.txt');
$tmpcount = count($p);
for ($i = 0; $i < $tmpcount; $i++) {
  $l = explode(':', trim($p[$i]));
  echo 'PL: ';
  echo $l[0];
  echo '<br />EN: ';
  echo $l[1];
  echo '<br /><br />';  
  echo "\n";
}
?>

7.2 Przykład 5

Kilka instrukcji echo występujących w przykładzie 4 możemy zastąpić jedną instrukcją i operatorem do konkatenacji (tj. łączenia) napisów:

<?php
$p = file('slownik.txt');
$tmpcount = count($p);
for ($i = 0; $i < $tmpcount; $i++) {
  $l = explode(':', trim($p[$i]));
  echo 'PL: ' . $l[0] . '<br />EN: ' . 
    $l[1] . '<br /><br />' . "\n";
}
?>

Należy pamiętać o użyciu funkcji trim(). W przeciwnym razie wyniki będą następujące:

PL: pies<br />EN: dog
<br /><br />
PL: kot<br />EN: cat
<br /><br />
PL: lis<br />EN: fox
<br /><br />
PL: sowa<br />EN: owl
<br /><br />
PL: krowa<br />EN: cow
<br /><br />
PL: ptak<br />EN: bird
<br /><br />
PL: wilk<br />EN: wolf
<br /><br />
PL: sroka<br />EN: magpie
<br /><br />
PL: kura<br />EN: hen
<br /><br />
PL: prosiak<br />EN: pig<br /><br />

W pliku slownik.txt po angielskim wyrazie (np. dog) znajduje się koniec wiersza, czyli znak "\n" lub dwa znaki "\r\n". Funkcja trim() usuwa te znaki.


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0


1 2 3 4 5 6 7