GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

XML

1. XML_Serializer, XML_Unserializer — dwukierunkowe transformacje tablic PHP w XML

Klasa XML_Serializer służy do konwersji tablic PHP w kod XML. Przekształcenie odwrotne realizuje klasa XML_Unserialize . Razem stanowią one bardzo wygodne narzędzie, dzięki któremu zarówno generowanie jak i odczyt kodu XML sprowadza się do operacji na tablicach.

2008-05-01

2. SimpleXML. Przetwarzanie plików XML w PHP

Klasa SimpleXML służy do przetwarzania dokumentów XML. Na podstawie kodu XML odczytanego z pliku lub pobranego z napisu tworzone są obiekty SimpleXMLElement . Każdy element kodu XML jest przekształcany na jeden obiekt SimpleXMLElement , a wzajemne relacje obiektów obiekt/składowa odpowiadają relacjom elementów XML przodek/potomek. Artykuł omawia podstawowe wykorzystanie klasy SimpleXML oraz przedstawia dwa przykłady przetwarzania dokumentów XML dostępnych w internecie: kursy walut NBP oraz listę książek wydawnictwa Helion.

2008-04-01

3. XML i PHP. Generowanie dokumentów XML w PHP

W ciągu ostatnich kilku lat język XML stał się obowiązującym standardem wymiany danych pomiędzy aplikacjami. Niezależny od platformy sprzętowej, systemu operacyjnego, kodowania czy stosowanego oprogramowania pozwala przechowywać dane z zachowaniem łączących je relacji. W artykule opiszę podstawowe metody generowania dokumentów XML w PHP oraz wyjaśnię, w jaki sposób konwertować pliki tekstowe do formatu XML przy użyciu szablonów Smarty . Jako praktyczne wykorzystanie opisanych technik przedstawię skrypty generujące mapę witryny sitemap.xml oraz kanały Atom i RSS.

2008-03-01


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0